Gewijzigde wetgeving voor bouwaanvragen

26.02.2018
Deel dit artikel

De vergunningsprocedure voor bouwaanvragen is sinds begin dit jaar gewijzigd. Het wetgevend kader, de zogenoemde ‘codextrein’,  blijft omzeggens identiek, op enkele beperkte wijzigingen na. De te volgen procedure voor de aanvraag van vergunningen is wel grondig hertekend om een vlottere behandeling van de aanvragen mogelijk te maken. Ook zijn er enkele versoepelingen die een impact hebben op de industriebouw.

Gewone en vereenvoudigde procedure

Vanaf januari zijn er nog twee procedures voor een aanvraag: de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure. Dit onderscheid heeft niets te maken met de vroegere vereenvoudigde dossiersamenstelling of volledige dossiersamenstelling en ook niet met de vereiste medewerking van een architect.

Kort door de bocht komt het verschil hier op neer:

  • Voor een vereenvoudigde procedure is geen openbaar onderzoek vereist. Voor een gewone procedure wel.
  • De vereenvoudigde procedure duurt 60 dagen vanaf volledigheidsbewijs en de gewone procedure 105 dagen vanaf volledigheidsbewijs. De gewone procedure kan soms met 60 dagen verlengd worden, onder meer voor een nieuwe adviesronde na aanpassingen.

Een belangrijke wijziging vanaf januari is verder ook dat een derde alleen beroep kan aantekenen tegen een vergunning als hij ook bezwaar had ingediend tijdens de vergunningsprocedure. Dit moet meer rechtszekerheid bieden.

Enkele versoepelingen voor industriebouw

Meer specifiek voor de industriebouw zijn er enkele versoepelingen doorgevoerd. 

  • Ambachtelijke bedrijven en niet milieubelastende KMO’s kunnen onder voorwaarden toch uitbreiden in gebieden die op de gewestplannen zijn ingekleurd als gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën, als regionaal of lokaal bedrijventerrein.
  • Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor activiteiten die nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van een project – bijvoorbeeld het plaatsen van een betoncentrale, het opslaan van grond – wordt losgekoppeld van de aanvraag voor het project zelf. De verplichting tot gezamenlijke indiening van deze aanvragen leidde vroeger vaak tot blokkeringen omdat bij de start van projecten vaak nog niet bekend is welke aannemer het zal uitvoeren en dus welke bijkomende vergunningen hij nodig heeft.

Op deze pagina (https://www.ruimtelijkeordening.be/nl-nl/Codextrein) vind je de link naar de volledige ‘codextrein’ en worden de belangrijkste wijzigingen sinds 30 december 2017 opgesomd.

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning  (https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024690&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1068243)